By - admin

中国流通纪念币大全(附发行日期、发行量)

1. 中华人民共和国的安排35周年的纪念币 

< img data-s="300,640" data-type="jpeg" data-ratio="0.9100719424460432" data-w="" src="/image/kw/3651611/0a470181c8ccfa8d7d78016fa1c0ac3d.jpg" />

< img data-s="300,640" data-type="jpeg" data-ratio="0.841726618705036" data-w="" src="/image/kw/3651611/cb300f8fd579df002ad7b9ac19b1edcb.jpg" />

枚数:3  

直径厚度:30×     

发行数量:2041(一万)万枚、大同万枚、祖国长寿一万件

发行日期:1984101 

2. 庆贺藏东地面证明正确合理20周年的 

< img data-s="300,640" data-type="jpeg" data-ratio="1.0125899280575539" data-w="" src="/image/kw/3651611/73d119827c9278408b66ee9ebea1ff9e.jpg" />

< img data-s="300,640" data-type="jpeg" data-ratio="1.0053956834532374" data-w="" src="/image/kw/3651611/2e0960bfe9e8a

发表评论

Your email address will not be published.
*
*